I am / Sunt

1. The English version (audio) / Versiunea în Limba Engleză (audio)
2. The Romanian version (writen) / Versiunea în Limba Română (text)
3. The English version (writen) / Versiunea în Limba Engleză (text)

Sunt

Sunt încăpăţânată, răutâcioasă, înşelătoare, maliţioasă, rău întenţionată, egoistă, egocentrică, arogantă, descompusă din punct de vedere moral, îmi e teamă de întuneric când păcătuiesc. avară, doritoare de faimă, duplicitară, mincinoasă, parşivă, cumplită, falsă, macabră, sarcastică, caustică, prăpădită, brutală, dură, rece, haină, inumană, necruţătoare, neiertătoare, de neînduplecat, dezgustătoare, disgraţioasă, ticăloasă, înrăită, zăpăcită, îmi e frică de responsabilitate.

            Ştiu, dar Tu Isuse … nu mi-ai spune niciodată asta, dar eu una nu  mai vreau să te dezamăgesc. Asta fac mereu, ţin un chibrit aprins deasupra unei băltoace de benzină şi Te privesc, dai dezaprobator din cap şi eu totuşi, îi dau drumul apoi spun ‘Ups.’ … Îmi e frică de acel foc aşa că fug la tine şi Te rog, Te implor să îl stingi, să Îmi scoţi din casă păcatul … Dar de ce o fac din nou?

I am

I am stubborn, mischievous, malitious,  wicked, selfish, self-centered, arrogant, decomposed in terms of moral, afraid of being in the dark when I sin, in want of money, in want of fame, duplicitous, liar, false, sarcastic, caustic, evil, brutal, harsh, cold, not a humanitarian, smart-mouthed, sour, bitter, rough, prejudicial,  unforgiving, relentless in my choices, disgusting, charmless, wretched, afraid of responsibility.

      I know but Jesus … You would never tell me this, and I am tired of disappointing you. That’s what I’m good at, I hold a burning match over this slop of gasoline and I look at you and I see your disapproving face and yet I still drop it in saying ‘Ups.’ … I am afraid of that fire so I run to You and I ask you, I beg you to put the fire out, to put the sin out of my house… But why do I keep doing this again and again?

Reclame